Brinks Plaagdierbeheersing

Insecten


Wespen

De wespen die het ons in de zomer, en dan vooral de tweede helft van de zomer, lastig maken behoren vrijwel altijd tot de soorten Paravespula germanica F (Duitse Wesp) en Paravespula vulgaris L (Gewone Wesp). Een verwante soort die af en toe wordt aangetroffen is de Dolichovespula saxonica F (Saksische wesp).

De werksters van deze soorten zijn qua uiterlijk moeilijk te onderscheiden; bij de koninginnen is het verschil iets duidelijker. In een goed ontwikkeld wespenvolk kunnen soms wel 5000 of meer individuen voorkomen.

Wespen kunnen wanneer ze in het nauw worden gebracht of wanneer het nest wordt verstoord tot steken overgaan. In deze gevallen komt gif de huid binnen uit een steekzakje dat onder aan de buik van het dier zit. Dit bevat een intens irriterende stof die circa twee dagen ontsteking veroorzaakt in de omringende huid.

Levensgevaar is heel klein, tenzij men een aantal steken tegelijk krijgt (er zijn gevallen bekent waar 20 wespen steken dodelijk waren.) of in of bij het strottenhoofd gestoken wordt, waardoor zo’n zwelling ontstaat dat de luchtweg afgesloten wordt.

Menselijke overgevoeligheid komt veel voor en een tweede steek, maanden of jaren na de eerste, kan tot een hevige en soms tot een dodelijke reactie leiden.

Vlooien

Vlo Bijna iedere hond of kat heeft wel een paar vlooien. Soms merk je daar weinig van, maar bij warm weer kan een vlo in vier weken duizenden nakomelingen krijgen, die allemaal op zoek gaan naar eten: bloed! Bij een vlooienplaag in huis is de boosdoener bijna altijd de kattevlo, die zijn kaken ook graag in honden of andere huisdieren zet.

Wat doe je ertegen? Probeer de huisdieren vrij te houden van vlooien. Uw dierenarts kan u hierbij adviseren. De stofzuiger is het beste wapen tegen de vlooienplaag; denk aan naden, kieren en plinten. Als u langdurig de woning verlaat, bijv. u gaat op vakantie, dan tevoren zeer grondig de woning stofzuigen en de inhoud van de stofzuigerzak vernietigen. De nest- of slaapplaatsen, matten of kleedjes, maar ook de huisdiermanden regelmatig schoonmaken en/of uitkloppen. Ook kunt u matten of kleden in de zon hangen.

Mieren

In tegenstelling tot wat sommige mensen denken leven mieren zowel in de winter als in de zomer maar wel waar is dat, eens de zon hun nest opwarmt, ze naarstig op zoek gaan naar voedsel. Mieren zijn echte zoetkauwen. In de natuur voeden ze zich vooral met honingdouw ( afkomstig van bladluizen ). Als tegenprestatie beschermen de mieren deze bladluizen tegen hun natuurlijke vijanden zoals het lievenheersbeestje.

Dat bladluizen geen gewenste bezoekers zijn in de meeste tuinen is wel duidelijk maar naast dit feit is het ook geen pretje om te ontdekken dat mieren uw terras aan het ondermijnen zijn.

Motten

Motten veroorzaken schade o.a. aan wollen kleding, huiden, katoenen producten, zaden en etenswaren. Vaak denkt men te kunnen volstaan met het doodslaan van de kleine motjes. Dat is echter veruit onvoldoende om schade door vraat van de motten te voorkomen. Het is namelijk niet de volwassen mot die voor de schade zorgt maar de larve van deze mot.

De bestrijding van motten vindt plaats door het schoonhouden en regelmatig luchten van kleding en het regelmatig controleren van producten die te lang blijven staan.
Indien de motten ergens worden aangetroffen dient men altijd de bron van aantasting te lokaliseren en deze zonodig te verwijderen. Daarna moeten de naden en kieren behandeld worden met een bestrijdingsmiddel.

Wantsen

De wants die overlast veroorzaakt binnenshuis is meestal de bedwants. Bedwantsen zijn zespotige parasitaire insecten die onder andere leven van mensenbloed. De naam refereert aan de plek in huis waar doorgaans de meeste bedwantsen zich bevinden, namelijk in en rond het bed. Aangenomen werd dat bedwantsen in de westerse wereld, onder andere als gevolg van het gebruik van DDT (chemisch bestrijdingsmiddel), uitgeroeid waren. De laatste jaren lijkt het insect echter bezig aan een comeback. Vooral inwoners van New York hebben te kampen met het insect dat in hun bedden woont en zich voedt aan hun bloed.Kakkerlakken

Kakkerlakken horen niet in huis. Ze verspreiden bacteriën en schimmels waarmee mensen en huisdieren kunnen worden besmet. Zodra u één kakkerlak ziet is meteen actie geboden.

Waar één kakkerlak is, zijn er meer, want kakkerlakken planten zich razendsnel voort. Binnen een half jaar kan één vrouwtje 200 nakomelingen voortbrengen. Ze eten vrijwel alles, zelfs hun dode soortgenoten.
Een enkele kakkerlak kunt u zelf bestrijden. Is er sprake van een plaag, dan kunt u een professionele plaagdierbeheerser inschakelen.

Muggen

Slapeloze nachten door zoemende steekmuggen die zich maar al te graag te goed doen aan uw bloed zijn 's zomers bepaald geen uitzondering. Het gevolg: jeukende muggenbulten die soms nare huidirritaties en soms zelfs ziekten kunnen veroorzaken. Steekmuggen zijn actief op tijden dat u graag wilt slapen; 's nachts dus. De wijfjes worden aangetrokken door het transpiratievocht op uw huid en steken. Ammonia op de steekplaats vermindert pijn en jeuk. van de mannetjes zult u weinig last hebben, die voeden zich voornamelijk met plantensappen.

Muggen zijn van het vroege voorjaar tot laat in de herfst de meest geziene soorten ongedierte in uw huis. De larven van muggen ontwikkelen zich in ondiep en stilstaand water. Ze vermenigvuldigen zich razendsnel en zijn vooral in de zomer een ware plaag voor klein en groot. De bevruchte wijfjes overwinteren in kelders en op andere beschutte, vochtige plaatsen.

Vliegen

Dat vliegen onnoemelijk veel ziektes overbrengen, wordt nogal eens onderschat.
Maag en darmklachten worden veroorzaakt door de bacterien en ziekteverwekkers die door vliegende insecten worden overgebracht.

Zo kan de normale huisvlieg gemiddeld 6 miljoen ziekteverwekkers bij zich hebben.
Gelukkig hebben we tegen de meeste van deze bacterie«n afweerstoffen, anderen hebben we juist weer nodig.

Maar ook een aanzienlijk gedeelte veroorzaken maag en darmklachten waar je enkele uren of dagen last van kan hebben of zelfs goed ziek van kunt worden.

Papiervisje

Het papiervisje houdt van warme en droge ruimtes en bevindt zich dan ook het liefst op droge warme zolders, ketelhok, woonkamer en verwarmde garage. Mocht u echter al een behoorlijke aantasting hebben, dan komt u het papiervisje ook tegen in toilet, keuken en douche!

Zowel het zilvervisje als het papiervisje/ovenvisje richten dezelfde schade aan. Bij grote aantallen beschadigen zij; boeken, schilderijen, behang, etsen etc. Zij brengen geen ziektes over en zijn dus niet gevaarlijk voor de volksgezondheid.

Het bestrijden van papiervisjes en ovenvisjes zonder professionele mensen is een onmogelijke taak.Een bestrijding tegen papiervisjes en ovenvisjes is zeer complex en blijft meestal niet beperkt tot een enkel huis.